روزنامه برای اسباب کشی

روزنامه برای اسباب کشی

یکی از وسایل مهم برای بسته بندی در اسباب کشی روزنامه می باشد

فروش روزنامه به صورت کلی و جزیی در فروشگاه کارتن خالی و شما

با یک تماس با دفتر خرید خود را انجام داده و هزینه را درب منزل پرداخت

نمایید فروش تمام وسایل اسباب کشی در فروشگاه کارتن خالی مانند

کارتن اسباب کشی و نایلون حباب دار و….

 

روزنامه نو برای اسباب کشی