پلاستیک ضربه گیر

پلاستیک ضربه گیر

فروش انواع نایلون حبابدار با عرض های مختلف و سفارشی در کارتن فروشی

سفارش مارک روی نایلون حبابدار با یک تماس و تحویل در دو هفته و حداقل

سفارش بالای ۵۰۰ کیلو باید باشد

شما برای بسته بندی وسایل نیاز به ملزوماتی ماتتد کارتن خالی و نایلون حبابدار

دارید که همه را یک جا از کارتن فروشی می توانید تهیه فرمایید

پلاستیک ضربه گیر