فروش کارتن آماده

فروش کارتن آماده

چرا ما به کارتن خالی نیاز داریم؟

برای جواب به این سوال باید بگوییم که ما در هر مرحله (تولید،فروش،

بسته بندی و …. ) نیاز به کارتن خالی برای فروش یا حمل داریم

کارتن فروشی با فروش کارتن آماده کار شما را در این زمینه راحت کزده

و شما با یک تماس می توانید کارتن مورد نظر خود را در صورت موجود بودن

سفارش یا برای ساخت آن (حداقل برای کارتن بزرگ ۱۰۰ و کارتن کوچک ۵۰۰ عدد)

اقدام نمایید

کارتن آماده به دو صورت نو و استوک موجود می باشد

فروش کارتن آماده

چسب پهن