انواع سلفون بسته بندی

انواع سلفون بسته بندی:

سلفون پالت بند این نوع سلفون ساخت ایران می باشد و دارای مقاومت بالا

می باشد ودارای عرض ۵۰ سانت است و مناسب برای بسته بتدی وسایل

سلفون خارجی که دارای میکرون پایین تر از ایرانس و عرض۴۰ سانت می باشد

و برای بسته بندی وسایل به کار می رود

انواع سلفون بسته بندی